Jongeren die actief willen zijn voor Amnesty, kunnen zich opgeven voor het Jongeren Actienetwerk of voor de SMS acties. Deze acties vergen niet veel tijd en het is leuk om met een paar vrienden iets voor Amnesty te doen. Zie de submenu's Jongeren Actienetwerk en SMS acties.

Voor het basisonderwijs bieden we op voorstel van de schoolleiding een gastles aan over het werk van Amnesty International, waarbij mensenrechten en de rechten van het kind centraal staan. De les is geschikt voor leerlingen van groep 7 en/of 8. Doelstelling: vanuit de belevingswereld van de kinderen worden thema's als straf, rechtvaardigheid en mensenrechten besproken. Daarbij wordt ook de organisatie en het werk van Amnesty International aan de orde gesteld. Via een DVD wordt eventueel het werk van Amnesty belicht; daarna wordt dit met de kinderen besproken.  

Voorbeeld in een klas van een school in Raalte: In een leuk klassengesprek kwamen we met het praten over de meegebrachte huls en een stuk parachutedoek uit de Tweede Wereldoorlog terecht bij een (ook meegenomen) foto van Anne Frank. Na afloop van deze inleiding waren de kinderen unaniem van mening dat je iemand niet mag discrimineren (en vervolgen, martelen en doden) op grond van zijn of haar godsdienstige overtuiging. Al pratende kwamen verschillende Rechten van de Mens en Rechten van het Kind aan bod. Na het bekijken van een dvd over ‘Hoe werkt Amnesty’ en ‘Voor wie doet Amnesty dat’, maakte ieder kind een tekening, met daarop een groet in het Spaans voor twee verdwenen zusjes van elf en dertien jaar in El Salvador, die samen verdwenen zijn tijdens de dictatuur in dat land. Net zoals nog 900 andere kinderen. En er werd met enthousiasme en overgave getekend en gekleurd! Na afloop van de les zijn de kaarten verzameld en, na instemming van de ouders, naar El Salvador gestuurd. Of er een antwoord komt?  In ieder geval hebben de leerlingen van “De Schutse” de verdrietige familie van de meisjes laten merken dat er ook in Raalte aan hen gedacht wordt.  

Op aanvraag kunnen er ook in het voortgezet onderwijs lessen over het werk van Amnesty gegeven worden. Het resultaat van een les ziet u in het submenu Collages van leerlingen Landstede hieronder.

Behalve het werk op de scholen geeft de groep op aanvraag ook lezingen over het werk van Amnesty International. Te denken valt aan mogelijkheden voor verenigingen. Wilt u verdere informatie over het jongerenwerk van Amnesty, dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier op deze website of via het daarop vermelde telefoonnummer met de werkgroep van Amnesty Raalte.