Beschadig kinderen niet door uitzetting na lang verblijf in Nederland

Prof. Kalverboer en dr. Zijlstra van het onderzoeks- en expertisecentrum voor kinderen in het vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben uiteengezet waarom niet-asielkinderen op dezelfde manier beschadigd raken als ze uitgezet worden na lang verblijf als kinderen die asiel hebben aangevraagd: "De mate van worteling van kinderen in de Nederlandse samenleving is niet zo zeer gerelateerd aan de soort procedure (regulier of asiel) die de kinderen doorlopen maar hangt veel meer samen met aspecten als 'duur verblijf', 'het voelen van een emotionele verbondenheid met Nederland' en 'participatie op sociaal en cultureel gebied'", schrijven de onderzoekers.

"Alle kinderen die geworteld zijn in de Nederlandse samenleving, ongeacht de besluitvormings- of juridische procedures waarmee ze te maken krijgen, lopen een groot risico op ontwikkelingsschade als zij gedwongen moeten terugkeren naar het land van herkomst of naar het land van hun ouders." UNICEF Nederland: "Het langdurig opgroeien onder stressvolle omstandigheden zonder te weten waar je toekomst ligt, is schadelijk voor ieder kind." Zie hier ook de oproep van Unicef Nederland.

 

Rechten van het kind

 

In Nederland verblijven ongeveer 400 kinderen van migranten/ vluchtelingen die hier geboren zijn of langer dan vijf jaar wonen. Zij lopen bewezen psychologische schade op als zij uitgezet worden naar hun land van herkomst (of dat van hun ouders). Daarom: een Kinderpardon dat wél werkt. Teken hier de petitie.

Landen als Nederland moesten vóór ratificatie in 1990 eerst terug van de Verenigde Naties naar huis en aan de regering de vraag voorleggen of zij zich ook écht aan de verplichtingen uit het Kindrrechtenverdrag wilden binden. Nederland nam in 1990 de eerste belangrijke vervolgstap: het Verdrag werd door Nederland ondertekend. Daarmee sprak Nederland uit van plan te zijn om zich te binden aan het verdrag. Om dat officieel te maken moest Nederland nog één stap nemen: het verdrag ratificeren. Dat deed Nederland in 1995. Sindsdien is Nederland dus verplicht zich aan het Kinderrechtenverdrag te houden. Lees verder...

 

 

Verklaringen van kinderen na onderzoek

 

Kinderen verklaarden dat een grote groep politieagenten (vaak tien personen of meer) hen vroeg in de ochtend kwam ophalen. De kinderen hebben dit als zeer traumatisch ervaren. Ze kregen tien minuten de tijd om hun kleren aan te trekken en wat spullen te pakken. De rest van de spullen is nagezonden (tot een bepaald aantal kilo’s). Maar de trauma's en angst blijven. Ze worden uit hun vertrouwde omgeving van vrienden en school gehaald en naar een voor hen totaal onbekend land vervoerd, in welk land ze vaak de taal zelfs  niet verstaan. Klik hierop voor het artikel "Ik wil terug naar Nederland".

 

 Kinderrechtenhelpdesk

Defence for Children adviseert advocaten om de strekking van de nota's en het artikel toe te passen op zaken van kinderen die geen Kinderpardon verleend wordt omdat ze geen asiel hebben aangevraagd. Desgewenst kan Defence for Children advocaten bijstaan in procedures over het Kinderpardon. Daarvoor kan contact opgenomen met de Kinderrechtenhelpdesk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.