Op aanvraag geeft Amnesty Raalte ook lezingen over het werk van Amnesty International. Te denken valt aan mogelijkheden voor verenigingen.Via een DVD wordt het werk van Amnesty belicht; daarna wordt dit met het publiek besproken.

Het blijft heel hard nodig om het werk van Amnesty zoveel mogelijk bekend te maken. In veel landen krijgen mensen, soms zonder enige vorm van eerlijk proces, een langdurige gevangenisstraf. Dat kan bv. te maken hebben met hun politieke of godsdienstige overtuiging.

Wilt u verdere informatie over het lezingenwerk van Amnesty, dan kunt u dsaarvoor middels het contactformulier of via het daarop vermelde telefoonnummer contact met de werkgroep opnemen.