Het schrijven van brieven is altijd een belangrijk en succesvol actiemiddel van Amnesty International geweest, en dat is het nog steeds. In brieven pleiten we bijvoorbeeld voor vrijlating van (gewetens)gevangenen, voor een menswaardiger behandeling van gedetineerden, eerlijke processen en toegang tot juridische hulp van gevangenen, etc. Zie voor Schrijfabonnenmenten en Brieven hieronder.